К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Копилевич В.А., Войтенко Л.В. Национальный университет природопользования и биоресурсов Украины, г. Киев Вода и жизнь – понятия неразделимые. Среди острых экологических проблем, с которыми сегодня столкнулась Украина, одной из первых по важности для общественного развития является обеспечение водой удовлетворительного качества Читати далі …

ТРИГАЛОМЕТАНЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

*        Дмитренко Е.А., Ермаченко А.Б., **Копуль Ж.Л. * –    Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, ** –  Донецкая областная санитарно-эпидемиологическая станция Проблема получения доброкачественной питьевой воды чрезвычайно остро стоит в Украине. Прежде всего это касается питьевой воды, получаемой из Читати далі …

ВОДНАЯ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ

В. Маляренко Украинский Центр водно-экологических проблем 1 сентября 2017 года в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Однако, евроинтеграционные обязательства Украины, вытекающие из вышеупомянутого документа, ставят перед нашей страной много сложных задач и Читати далі …

СПУХАННЯ АКТИВНОГО МУЛУ: ХТО ВИНЕН І ЩО РОБИТИ?

П.І. Гвоздяк Інститут колоїдної хімії та  хімії води НАН України, м. Київ Спухання активного мулу та пінення стічних вод є одним з найбільш неприємних явищ біотехнології очищення стоків у традиційних спорудах – аеротенках. Про спухання активного мулу та можливу роль Читати далі …

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

Роберт Биндшадлер, Центр космических полетов Годдарда, NASA Чарлз Бентли, Висконсинский университет г. Мэдисон Более 30 лет назад ученые стали предупреждать человечество, что ледниковый покров Западной Антарктиды подвергается быстрому разрушению и что через 500 лет уровень моря может подняться на 5 Читати далі …

ПЕРЕД ФАКТОМ НЕСТАЧІ ПРІСНОЇ ВОДИ

Пітер Роджерс (Peter Rogers) – професор міського і районного планування в Гарвардському університеті (США) та старший консультант в Глобальному водному партнерстві, міжнародній програмі, прийнятій в рамках ООН з метою поліпшення світової практики водокористування, а також лауреат стипендій Гуггенхайма і Фонду Читати далі …

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Хвесик М.А., Мандзик В.М., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. Необхідність інтеграції України у світову мережу водних відносин, доцільність імплементації у національну водну політику та водогосподарський менеджмент передового зарубіжного досвіду, посилення бюджетно наповнюючої ролі залучення водних ресурсів до Читати далі …

ГЕНЕЗ І МЕХАНІЗМИ ДІЇ ВОДИ “НАФТУСЯ” КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ

Івасівка С.В., Доктор медичних наук, професор, завідувач відділом експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, головний радник з наукових проблем ЗАТ “Трускавецькурорт”, головний редактор журналу “Медична гідрологія та реабілітація” Вже 180 років користується .заслуженою популярністю трускавецька лікувальна мінеральна вода Читати далі …

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Луцько В.С. Кабінет Міністрів України Будь-якому суспільству властиві базові цінності, які при визначенні шляхів соціально-економічного і політичного розвитку не можуть бути предметом компромісів чи політичних торгів. Найважливіші з таких цінностей – це державність та національна безпека України. Майбутні покоління з Читати далі …

ВОДА І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Лозанський В.Р. Український НДІ екологічних проблем, м. Харків Основними принципами охорони довкілля, зокрема водного середовища, в Україні серед низки інших принципів є: а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, Читати далі …