Нормативно-правововая база України в галузі водоспоживання: