Контакти

Український центр водно-екологічних проблем (УкрЦВЕП)

УкрЦВЕП – неприбуткова, професійна організація створена для реалізації широкого спектру проектів у водному секторі України та сприяння запровадженню сучасних інноваційних водоочисних технологій.

Діяльність Центру базується на професійному, колективному досвіді фахівців і експертів з багаторічним стажем роботи у водному секторі.

Основні напрями роботи Центру:

  • аналіз динаміки та перспектив ринку питної води України і світу (галузеві та регіональні ринки питної води; суб’єкти ринків питної води; передовий досвід в галузі охорони природних вод та їх раціонального використання;
  • комплексний аналіз стану об’єктів водогосподарського комплексу, який включає експертну оцінку існуючої технологічної схеми очищення води, підготовка рекомендацій відносно впровадження
    оптимальної технології водопідготовки і очищення стічних вод;
  • Підготовка рекомендацій для інвестиційних проектів у водному секторі.
  • проведення учбових вебинарів;
  • видання науково-практичного електронного журналу, присвяченого питанням водних проблем України.
  • проведення семінарів, конференцій, тренінгів;
  • співпраця з профільними українськими та закордонними вищими учбовими закладами водного сектора та міжнародними освітніми програмами тощо.