ЩО КРИЄТЬСЯ ЗА НЕСТАЧЕЮ ВОДИ

Френсіс М.О’Доннелл

Координатор системи ООН та Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні

Вода просочує нашу біосферу, будучи основою для життя з найглибших місць океану до найвищих хмар, наповнюючи вологою повітря та просочуючи землю. Справді, наші тіла більшою мірою складаються з води, і ми починаємо своє життя створеними у рідкому середовищі, зачатими у нашому рідкому амніотичному лоні. Вода також утворює основу для нашої першої їжі – молока нашої матері. Вона забезпечує наш розвиток, наше зростання, наше харчування і наше життя. Здається, що її надзвичайно багато, але при цьому вона надзвичайно цінна – без неї ми помираємо.

Зараз помирає наша планета. Довкілля змарновано й зіпсовано. Масштаб масових вимирань і втрат біорізноманіття дедалі більше зростає. І в нас закінчується безпечна вода – як це можливо? Просто задумайтесь над цим хоча б на хвилину. Якщо ми зараз же не почнемо діяти, то в майбутньому можуть спалахнути війни за доступ до дефіцитних джерел води. При цьому океани збільшуються через глобальне потепління! Води стає більше, а безпечної води для щоденного вживання не вистачає.

Проблема питної води лишається величезною проблемою в Україні. Однією з Цілей розвитку, визначених світовими лідерами наприкінці минулого десятиліття у Декларації Тисячоліття ООН (вересень 2000 року), стало покращення доступу до безпечної питної води. Україна відноситься до країн, що є слабо забезпеченими водними ресурсами, тому актуальність питань, піднятих в Декларації, для України є надзвичайно високою. Саме тому, в адаптованому для України варіанті, Міністерством економіки було сформульовано завдання до 2015 року збільшити на 12% частку населення, що має доступ до чистої питної води як у містах так і в сільській місцевості. Причому розрахунки уряду повинні спиратися на більш жорсткі стандарти якості води, наближені до стандартів Європейського Союзу.

Національні та закордонні експерти характеризують екологічну ситуацію в Україні як кризову, що склалася протягом тривалого періоду через нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку сировинно- видобувним, найбільш екологічно небезпечним галузям промисловості. Ці чинники, а також недостатність протягом останніх десятиріч необхідних обсягів інвестицій для оновлення технологій та здійснення природоохоронних заходів, обумовили незадовільний стан довкілля.
При цьому, водні артерії України перебувають у пригніченому та потенційно небезпечному стані.
Наприклад, на думку експертів ООН, басейн Дніпра – ріки, яка забезпечує питною водою близько 70% українців – можна розглядати як класичний приклад нестійкого регіонального розвитку, що є результатом спроб перетворити Дніпровський регіон з традиційно аграрного на промисловий усього лиш впродовж кількох десятиліть. Ситуація ускладнюється ще й надзвичайно гострими соціальними та економічними труднощами, з якими стикаються три країни басейну в процесі переходу до ринкової економіки.
Значимість Дніпра не обмежується лише трьома прибережними країнами – Білорусією, Україною та Росією. Дніпро також впадає у міжнародну водойму – Чорне море, яка належить шести державам (Болгарії, Грузії, Румунії, Росії, Туреччині та Україні). Таким чином, ми розглядаємо стан Дніпровської екосистеми у більш широкому – континентальному аспекті, що має і глобальне значення щодо впливу на стан світових вод.

Отже, і рішення потрібно шукати як на міжнародному – через відповідні міжнародні програми, дослідження, спільне виконання заходів з охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів Придніпровськими державами, так і національному рівнях – засобами розробки та впровадження національних басейнових програм, впровадження в національне законодавство принципів інтегрованого басейнового управління водними ресурсами.

Під час міжнародних досліджень, проведених в рамках проекту з екологічного оздоровлення басейну Дніпра, який впроваджується Програмою розвитку ООН та Глобальним Екологічним Фондом, було визначено шість найбільш актуальних транскордонних проблем басейну Дніпра, а саме:

 • хімічне забруднення
 • зміна та втрата екосистем і екотонів та зниження життєздатності біологічних
 • ресурсів,
 • зміни гідрологічного режиму,
 • евтрофікація (цвітіння води),
 • забруднення радіонуклідами,
 • затоплення та підтоплення територій.

З більшою, чи меншою впевненістю вказані проблеми є актуальними для усіх водних артерій України.

Промислове хімічне забруднення вод має найвищий пріоритет в Україні. Воно викликано двома головними видами промислового виробництва: великими промисловими підприємствами, які, як правило, мають свої очисні споруди й скидають свої стічні води безпосередньо до водних об’єктів, а також групами розташованих у межах міст різноманітних по розмірах промислових підприємств, що скидають свої стоки до міських систем централізованого водовідведення – каналізаційних споруд, по яких стічні води прямують до міських очисних споруд, а далі до природних водойм.

Таким чином, основними джерелами хімічного забруднення вод в Україні залишаються також і стічні води, що проходять очистку на очисних спорудах міст, більшість з яких перебувають у незадовільному технічному стані, є надзвичайно ресурсо- та енергоємними та потребують негайної реконструкції капітальних споруд та заміни чи оновлення обладнання.

Подивіться лише на ці приголомшуючі факти:

 • Щороку у світі від хвороб, що передаються через воду, помирає 1,8 млн. дітей – 4900 щодня.
 • Щорічна смертність від діареї, яка спричинюється брудною питною водою, вшестеро перевищує середньорічну кількість жертв збройних конфліктів.
 • Майже півмільярда учбових днів щороку втрачається через хвороби, що передаються через воду.
 • Половина всіх мешканців країн, що розвиваються, потерпають від нестачі води та відсутності нормальних санітарних умов.
 • В Україні системами централізованого водопостачання охоплено 100% міст, 89% селищ міського типу і лише близько 20% сіл.
 • Централізованими системами каналізації забезпечено 94% українських міст, 50% селищ міського типу і усього 3% сільських населених пунктів.
 • Близько 62% населення має доступ до централізованих послуг каналізації, переважно – в містах. Найвищий рівень забезпечення цими послугами – в Запорізькій (81.4%), Дніпропетровській (74.5%), Сумській та Херсонській областях (62%), тоді як у Волинській та Рівненській областях цей показник є меншим ніж 27%. Згідно з експертними оцінками, такі рівні забезпеченості централізованими послугами каналізації є дуже низькими в порівнянні з країнами Західної Європи.
 • У цілому, основні системи водозабезпечення в Україні є надто зношеними, мають низький рівень технічного стану.
 • Загальна довжина каналізаційних мереж у межах України становить 33840,9 км, причому близько 10% каналізаційних колекторів досягли максимального ступеню спрацьованості. Більше ніж 2000 км – перебувають у дуже поганому технічному стані й потребують термінової заміни.
 • Бідні в країнах, що розвиваються, іноді платять за літр води у 10-15 разів більше багатих – це спотворена економіка.
 • При цьому кожний “цент”, витрачений на надання безпечної води, дає вісім “центів” доходу завдяки підвищенню продуктивності та скороченню витрат на охорону здоров’я.

Одним дуже важливим проривом за останні роки стала трансформація дебатів щодо питань міжнародного розвитку з таких, що ґрунтуються на матеріальному вкладі, інфраструктурі та доходах, у такі, що ґрунтуються на більш цілісній оцінці людських потреб та їхньому оптимальному задоволенню. Це вивело нас за межі моделі розвитку, заснованої просто на доходах і стимульованої зростанням, та привело до моделі, що охоплює інші виміри людського добробуту, такі як користування свободою, правами, освітою, довголіттям тощо. Головним інструментом для цього став щорічний Звіт про людський розвиток, для котрого щороку підбирається нова тема. У 2006 році темою цього Звіту була вода, а сам звіт називався “Що криється за нестачею води: влада, бідність і глобальна криза водних ресурсів”. Одним з найприголомшуючих фактів, який було відзначено у цьому Звіті, стало те, що 39 країн із загальною кількістю населення 800 мільйонів чоловік залежать, принаймні, на половину від водних ресурсів, що надходять з поза меж кордонів цих країн. Україна одна з шести центрально-європейських країн та країн СНД (Азербайджан, Хорватія, Латвія, Словаччина, Узбекистан), яка отримує від 50% до 75% своїх водних ресурсів із зовнішніх джерел. Все це становить неабияку загрозу національній безпеці, бо, на думку багатьох експертів, у міжнародному контексті Україна більше залежить від зовнішніх водних ресурсів, ніж від зовнішніх ресурсів природного газу.

Згідно з підсумками звіту ПРООН, Україна потерпає від забруднення, яке пов’язане зі скиданням недоочищених каналізаційних стоків, що утворюються на міських територіях особливо басейну Дніпра і його притоків. Це також є одним з основних факторів, що впливають на санітарно-гігієнічну ситуацію в басейні. Дані моніторингу свідчать про те, що в басейні Дніпра не тільки поверхневі води, а й питна вода має низьку якість і рівні забруднення питної води є дуже високими. Особливо піддається ризику, пов’язаному з вживанням неякісної питної води сільське населення.

Існує постійна загроза спалахів захворювань населення, пов’язаних з водою. Наявні дані свідчать про численні локальні спалахи захворювань, пов’язаних із контактом або вживанням у їжу недоброякісної води, що містить патогенні біологічні агенти-збудники різних інфекційних захворювань людини.
Для України характерно те, що забруднення води є однією з причин виникнення кишкових інфекцій. Існує безпосередня залежність між зростаючими рівнями забруднення води і частотою виникнення захворювань, пов’язаних з водою (ентероколітів, дизентерії, сальмонельозів, вірусного гепатиту А тощо), особливо у південних областях. Результати досліджень, які проводилися за сприяння ООН в Україні, свідчать про те, що мікробіологічне забруднення питної води є основною причиною росту інфекційної захворюваності жителів країни.

Уявіть собі: від брудної води помирає вшестеро більше людей, ніж від війни. При цьому Рада Безпеки ООН ніколи не розгортала для них масове втручання; здається, краще загинути від кулі, ніж від відра, якщо хтось хоче привернути увагу потужної світової еліти. Час закінчується. Проблема ось у чому: саме бідні платять за воду більше всього, але саме вони мають найменший голос, коли йдеться про їх вплив на зміни.

Підписання Україною Декларації тисячоліття ООН є не тільки визнанням проблем людського розвитку, які постають в країні, але й ознакою прийняття державою відповідальності за стан і перспективи людського розвитку, в першу чергу забезпечення безпечного середовища для життя людини. Настав час виконувати обіцянки.

275 коментарів до “ЩО КРИЄТЬСЯ ЗА НЕСТАЧЕЮ ВОДИ”

 1. Which team do you support? buy tramadol cheap “Implementation of HIQA recommendations would require legislative change to the statutory instrument on policy direction from the Department of Health or the HSE.

 2. Can I call you back? zyprexa 20 mg envoy to Syria, told Reuters on Saturday he left a meeting with Syrian Deputy Foreign Minister Faisal Mekdad on Saturday “quite satisfied and confident that there will be very good cooperation”.

 3. Recorded Delivery amaryl m2mg/500mg As of Thursday, the ALS Association said it had collected 25 million ($41.5 million) in donations from July 29 to August 21 against 1.2 million ($2.1 million) in the same period last year.

 4. I live in London il valium a cosa serve The showcasing of clothes from home-grown African designers in stores in New York, London and Tokyo is a sign of a broader change of attitude towards a continent which is earning a brighter reputation beyond stories of war and disease.

 5. Could I have an application form? cellucor super hd and clk combo reviews And what twisted logic dictates that it’s not OK for a nine-year-old to go on the swings in the park without a parent watching, but it’s acceptable to give an assault weapon — one developed for use by Israeli defense forces — to a girl the same age? The pink shorts-clad girl in the video of the Las Vegas shooting seemed to do all right with single shots

 6. What company are you calling from? zero xtreme pastillas The Knicks shipped out disappointing guard Raymond Felton, who recently pleaded guilty on a weapons charge, and aging center Tyson Chandler for veteran point guard Jose Calderon, center Samuel Dalembert and 2013 first-round pick Shane Larkin

 7. A First Class stamp pioglitazone glimepiride The question is pertinent because Fiona Woolf, Lord Mayor of London and head of the Government’s child abuse inquiry, has denied having a “close association” with Lord Brittan (under whose watch as home secretary a dossier alleging VIP involvement in abuse went missing)

 8. We need someone with qualifications zantac cats constipation “We have a couple of days’ recovery after the game and we work with the group that don’t start [the previous match] and we build up to the next game and once one game finishes we try to recover as soon as possible.

 9. This is your employment contract is phenergan safe to take during pregnancy But the same could be said of the government’s decision to provide limited immunity to Rodriguez while low-level gofers such as his cousin, Yuri Sucart, face harsh justice, including criminal trials and prison sentences, sources involved in the prosecution have told the Daily News

 10. I went to detoxify mega clean reddit That’s the way the company chose to phrase it; however, aglass half empty person might phrase it as: for the first time in several years, the UK Directory business failed to outperform the High Street chain.

 11. I’d like to cancel this standing order proderma for dogs The lack of any genetic cross-over may indicate that the previous inhabitants died out before the Thule arrived; it also “raises the question”, according to Prof William Fitzhugh, another author of the study, of a possible “prehistoric genocide”.

 12. I’m sorry, he’s avodart 0.5 Autism, also known as autism spectrum disorder (ASD), is a biological disorder of the brain that impairs communication and social skills

 13. International directory enquiries can you buy zzzquil in canada Higher powerprices, a rise in CO2 emissions prices, cuts in renewablessubsidies, unexpected nuclear plant closures or some form ofcapacity payments could make pumped storage economical again.

 14. The line’s engaged order virilaters “Fast running is as deadly as sitting on couch,” agreed the Daily Telegraph and countless other newspapers around the world, striking fear into the hearts of hardcore runners.

 15. What sort of music do you like? takeoff migos glasses The point is that when a company’s CEO finally throws his weight behind a product category just months before the market leader (Apple) is set to announce its flagship product, the internal culture in a huge group like Swatch can’t be firing on all cylinders when it comes to designing and building a killer smartwatch.

 16. It’s OK the cleaner movie 2007 After being ordered to serve a four-month doping ban in 2013 for mistakenly ingesting a banned stimulant that had been present in some glucose powder he had taken, being out of action the week before he makes his ATP World Tour Finals debut is no longer a big deal.

 17. A few months xbox slim power supply orange light “This is a combination of expectations of very low rates fora very long period of time but also a reflection that the markethas raised the odds of the ECB being drawn into taking moreserious action,” Rabobank senior market economist Elwin de Grootsaid.

 18. Another year transdermal verapamil 15 gel buy “It is shown to have strong antiviral property against the Ebola virus” in the lab and in patients, the minister said as the Ebola outbreak continues to accelerate in West Africa with the death toll now estimated at 1 552, according to the World Health Organization (WHO).

 19. I’d like to cancel a cheque rug on valium It seemed that the school’s synchronized swim team was going to have Saturday morning practice, and the gang would get a peek at the well-endowed coach

 20. Withdraw cash oxyshred ultra thermogenic ebay “I had Ally McBeal in mind when I entered the profession – endless banter and solving cases with the flick of my pen,” she laughs, admitting she didn't appreciate the very long hours that those in commercial law have to work

 21. We’re at university together pictures of generic valium WB electronics, which already manufactures surveillance and target acquisition systems for the Polish army, teamed up with another firm, Optimum, to develop drones with camera systems capable of attacking small targets with explosive charges.

 22. What part of do you come from? prednisone z-pack for poison ivy Katz’s previous beef arose after the Mets’ management reconsidered the wisdom of selling kosher hot dogs and hamburgers on the Jewish Sabbath because observant Jews are not supposed to cook on Friday night or Saturday — which are game days that also draw a large number of fans.

 23. I’m sorry, I’m not interested how does valium 5 mg make you feel This, says Sonneberg’s mayor Sibylle Abel, is evidence that the “flourishing landscapes” – promised in 1990 to the eastern states by the first chancellor of the reunited Germany, Helmut Kohl – are within arm’s reach.

 24. A company car valium genentech Effective coronary heart disease prevention might focus on promoting both physical fitness and tackling stress,” the researchers from ebro University said.

 25. Where did you go to university? omni drops recipe book Dwayne Burchell (Hempstead BC) stayed patient and overpowered his nimble opponent each time he got too close, outdueling Ramirez, 3-0, in the Applebee’s Bout of the Night.

 26. Have you got any ? mood lift chart The former Unilever executive, who admits he has never run a shop before, acknowledged that Tesco has some “urgent issues to deal with” but said the group needs to “keep it simple and customer focused” as it looks to re-stamp its authority in the UK market in particular, following a bruising couple of years.

 27. I never went to university modafinil and valium The app, which was already available for Android platforms, can be installed on non-jail broken iOS devices by downloading the app from the computer onto the phone

 28. I’m sorry, he’s alpha cut premium nitric oxide side effects Family members of Michael Brown, the unarmed teenager killed by police in Ferguson, Mo., will be present, too, dramatizing a longstanding concern of Sharpton and others that too many black and Latino kids are being profiled, harassed and sometimes killed by law enforcement nationwide.

 29. Would you like to leave a message? symetrin does it work Buddy Carlyle was charged with the tying run after lefthanded reliever Dario Alvarez, making his major-league debut, gave up an RBI single to right by Christian Yelich

 30. Can I take your number? lipo 6 black ultra concentrate malaysia review Kaspersky also detailed a “mind-blowing” attack against another unnamed Middle East country, in which Regin completely took over the networks of the country’s presidential office, a research center, an educational institute, a mathematics institute, and a bank.

 31. I’ll send you a text what is mometasone ointment used for A speech Attorney General Eric Holder is expected to deliver this afternoon proves that at the highest levels of the financial world even “virtue plus a $1.6 million payout from the feds is its own reward” doesn’t have much of a following.

 32. Have you seen any good films recently? aubra levonorgestrel and ethinyl estradiol reviews “We believe that hip-hop, with its rich, visual narrative style, can be used to make therapies that are more effective for specific populations and can help patients with depression to create more positive images of themselves, their situations and their future,” said Sule.

 33. I’d like to open a business account all day chemist valium The company’s primary expertise is in building gas pipelinesand related infrastructure and it has not built a bridge before.It was unclear exactly how long the bridge would be, but thestrait varies from around 4-15 km in width (2.5-9 miles).

 34. International directory enquiries zofran odt dosage pediatric The United States has been building a military coalition to fight the group, which requires intervening in both Iraq and Syria, countries with complex multi-sided civil wars in which nearly every state in the region has allies and enemies.

 35. Can I take your number? valium obat untuk Meanwhile, the new policy also includes plans to charge retailers an ongoing licensing fee to sell tobacco products, with bigger retail units expected to pay a higher fee

 36. Stolen credit card xenadrine ultra nz That position is backed by the Wahhabi establishment, which has declared the struggle in Syria a jihad, or holy war, for the Syrian people, but not for Saudis, and repeatedly urged citizens not to go to fight.

 37. What’s the interest rate on this account? zima nutrition thin 7 Dominic Dyer, of the Badger Trust and Care for the Wild, said: “The role badgers play in spreading this disease has been massively exaggerated, and the impact of culling them has been completely misunderstood.”

 38. I’d like to transfer some money to this account price of lipo 6 black hers He has won many awards for his journalism, including five-times winner of the prestigious British science writers’ award; the David Perlman Award of the American Geophysical Union; twice commended as specialist journalist of the year in the UK Press Awards; UK health journalist of the year and a special merit award of the European School of Oncology for his investigative journalism

 39. this is be cool 8) cts360 side effects The announcement startled the Arabian Peninsula country of 25 million, where the Iran-backed Houthis emerged as the dominant faction by seizing the capital in September and dictating terms to a humiliated Hadi.

 40. I’m unemployed valium for ocd The mood in the room was already tense after Young, 81, who is the state’s only member of the House of Representatives, made other blunt comments, including mentioning bull sex while discussing gay marriage, and some of the roughly 120 students in attendance spoke up to challenge Young, Spargo said.

 41. I have my own business meratol gnc David Drummond, Google’s Chief Legal Officer, said theInternet giant’s approach had not changed since November and itwould review it when a group of experts publishes a report onlast year’s court judgment towards the end of this month.

 42. I’m not working at the moment glipizide xl 10 mg “Working for a helpline service I was overwhelmed by the number of married men who called wanting to know where to go to get their kicks.”

 43. There’s a three month trial period lashem eyelash enhancer However, his fears for the future of Hong Kong prompted him to move much of the control of his empire offshore before Britain handed the territory back to China in 1997

 44. I’m a housewife ab cuts 5 in 1 results EU officials speaking on condition of anonymity said theyexpect the Commission will sometime after that go ahead withapproval of 1507 maize, which the previous health Commissionersaid last year he was legally obliged to approve.

 45. Cool site goodluck 🙂 20 mg valium The government for the most part has blamed the attacks on Uighur separatist groups, which it claims are seeking to create a new homeland called East Turkestan.

 46. How many are there in a book? taking iv zofran po The International Monetary Fund (IMF) is refusing to give Cyprus an 86m tranche of rescue money after the Cypriot parliament voted to suspend an insolvency law – due to take effect at the end of the month – that would have made it easier for banks to start to collect on bad loans.

 47. Very Good Site buy tramadol sweden “Markets are still feeling the effects of the Fed stancefrom last week and a lot of long dollar positions are beingflushed out,” said Ian Gunner, portfolio manager at Altana HardCurrency Fund

 48. I’m interested in raspberry ultra drops reviews dr oz “If you are coming of age sexually speaking with this medication on board potentially influencing how you interact with partners, you are not going to be sure if the lack of desire you might be feeling is the way you are, the medication, or the way you feel about the person you’re with

 49. I’d like to tell you about a change of address how much valium is addictive All this data has to be collated, sorted and formatted for crunching by increasingly powerful “petaflop” supercomputers, capable of carrying out one thousand million million calculations a second (that's 10 to the power of 15).

 50. What do you want to do when you’ve finished? biossance sephora canada Less than 4% of those surveyed said that they consistently check the weight of children during consultations and when it comes to consultations involving overweight children and their parents, just 8% always bring the issue up for discussion.

 51. Do you have any exams coming up? liquid clenbuterol cycle chart PharmaCan’s stable of licensed medical marijuana producersincludes British Columbia-based Whistler Medical Marijuana Coand Simcoe County, Ontario-based Peace Naturals Project.PharmaCan also owns 100 percent of In The Zone Produce, alicensed producer based in Okanagan Valley, British Columbia.

 52. The line’s engaged letra cancion valle de valium
  TOKYO, Sept 22 (Reuters) – The dollar hovered near six-yearhighs against the Japanese yen on Monday, underpinned byexpectations the world’s biggest economy will see the start ofits rate-tightening cycle sooner-than-expected.

 53. Insert your card where to buy ligavar Monis, who came to Australia as a refugee from Iran, had a history of religious activism and was on bail at the time of the siege for dozens of sexual assault charges and for being an accessory to the murder of his ex-wife.

 54. Where’s the nearest cash machine? valium pill types Mr Putin warned that economic integration between some ex-Soviet republics and the EU could undermine their preferential trade ties with Russia

 55. I’m training to be an engineer dexamethasone injection uses mall owner,raised its offer for Macerich Co three days after itssmaller rival rejected its earlier offer, adopted a poison pilland changed board structure to prevent a hostile takeover

 56. I can’t stand football rejuv fargo facebook Handelsbanken Capital markets said in a research note thatthe strong margins in Europe should drive positive revisions in2015 estimates for the maker of household appliances such asdishwashers, refrigerators and washing machines

 57. What’s the interest rate on this account? estrovoid review German and French officials gave few details in public of the substance of their new proposals for fear of damaging the delicate diplomacy involved

 58. Enter your PIN blå valium pissprov The conflict, where mainly non-Arab tribes took up arms against an Arab-led Khartoum government they accused of discrimination, has killed thousands and displaced millions.

 59. What are the hours of work? tricor cost at walmart It could be used to make the smell of perfume linger longer on your skin, to aid wound care, for cleaning products, odour neutralisers, and as a preservative in food.

 60. US dollars siesta key beach mapquest I agree with the filmmakers that showing an explicit sex scene was not necessary in conveying his sexuality, but we never see any indication that Turinghas a sexual or romantic life in any way

 61. Free medical insurance buy emagrece sim “It is possible that having many female sexual partners results in a higher frequency of ejaculations, whose protective effect against prostate cancer has been previously observed in cohort studies,” noted Prof Marie-Elise Parent of the University of Montreal.

 62. Not available at the moment valium para el miedo a volar Six months since militant Islamist group Boko Haram sparked global outrage by abducting more than 200 girls from Chibok town in north-eastern Nigeria, the government has still failed to secure their release.

 63. Will I get travelling expenses? levofloxacin 750 mg interactions The Corcovado and Mykonos are both so-called”sixth-generation” drill ships capable of drilling wells whilefloating in waters up to 10,000 feet deep (3,048 meters) deep.They were built by Samsung Heavy Industries Shipyard in Koreaand launched in 2011.

 64. Best Site good looking acer aspire 3610 ms2177 specs Commenting on the findings, ASI chairperson, Sharon Cosgrove, pointed out that people with asthma need to be relentlessly vigilant when it comes to their bodies, and many of those affected live ‘in constant fear of things getting worse’ because of the unpredictable nature of the condition.

 65. We need someone with experience how often can 10mg of valium be taken “It is hoped this work will lead to much improved outcomes for the 100,000 people worldwide who undergo cornea transplant procedures each year,” commented lead researcher, Dr Thomas Ritter, of NUI Galway’s Regenerative Medicine Institute (REMEDI).

 66. I’m on a course at the moment elocon buy online uk Sony’s Xperia Z2 may not have been around for long but the Japanese firm has already unveiled its new flagship Xperia Z3, a water-proof smartphone with a 4.6 inch screen, that will set you back 650 euros.

 67. I sing in a choir pes erase pro reddit While New York has not had a confirmed case of Ebola, health officials stressed they had been implementing the protocols and training for an outbreak for months, including running drills in 11 of the city’s public hospitals.

 68. It’s a bad line donepezil 5 mg image That was better than Spurs, mind you: Tottenham’s Roberto Soldado had a penalty saved and Spurs saw Federico Fazio ejected with just over twenty minutes to play after he barreled over Aguero to deny a clear goal.

 69. Do you know the address? buy generic imovane online
  The film opens as young married couple Jeff (Swanberg) and his novelist wife Kelly (Melanie Lynskey) await the arrival of his 20-something younger sister Jenny (Anna Kendrick), who is moving back to Chicago to live with them

 70. Will I get paid for overtime? how to have fun with valium Aliminium batteries have long been hoped to overtake other technologies, since it is cheap and can store a lot of power, but scientists have struggled to get enough voltage out of such a battery

 71. I’ve just started at teva-olanzapine 5mg side effects Mr Collins, a speechwriter for Tony Blair when he was prime minister, said that UKIP's stance was “absolutely bizarre”, and that Mr Cameron addressing the United Nations on the issue on Wednesday had had more to do with the timing of the recall.

 72. We need someone with qualifications dosis pediatrica del valium Longtime Washington, D.C., civil rights leader Walter Fauntroy is believed to have fled to Africa after a bench warrant was issued for his arrest in nearby Prince George’s County, Md., and his friends and family are not sure where he is, according to a televised news report.

 73. What’s the interest rate on this account? zantac normal dose Defendant Jodi Arias listens to defense attorney Kirk Nurmi make his closing arguments during her trial on Friday, May 3, 2013 at Maricopa County Superior Court in Phoenix

 74. Whereabouts in are you from? ingredients instaflex joint support Despite a published report that characterized the manager’s team meeting as scathing and angry, two people that were in the room said that while Girardi’s message was stern, it was by no means scornful.

 75. A company car levaquin for uti reviews Anyone with diabetes over the age of 12 can avail of regular eye screening as part of Diabetic RetinaScreen, however, according to Sinead Hanley, a senior dietician with Diabetes Ireland, ‘unfortunately, many people with diabetes are not taking up their invitation to make an appointment’.

 76. Please wait buspar buspirone reviews However, in the context of the increasing numbers of asylum applicants in Ireland and across the EU, it is timely to ensure that service provision to this particularly vulnerable group is robust and that national oversight exists,” commented the report’s author, Emma Quinn.

 77. I’d like to withdraw $100, please valium narcotics Quinn’s budget office projected that income tax revenue will drop by $5.16 billion to $14.64 billion in fiscal 2016, which begins July 1

 78. magic story very thanks how valium is made The club on Tuesday loaned rookie right wing Anthony Duclair, 19, to his home country to join a team competing in the 2015 IIHF world junior championships, to be held Dec

 79. Could you give me some smaller notes? slimsticks weight loss President Petro Poroshenko, whose initiative to boost the armed forces by a third 250,000 personnel was passed easily in parliament, has called the ceasefire the last chance for peace with the pro-Russian rebels.

 80. Accountant supermarket manager order dr formulas prostanews They will be controlled by our smartphones and built by drones and 3D printers – but none of that will matter unless the public falls in love with architecture, because only then will they appreciate and demand better buildings.

 81. How long are you planning to stay here? bactrim ds 800mg 160mg Some at Vivendi had been concerned that Schoenfeld mightsubmit a resolution to unseat the 14 member board during themeeting, which would be allowed under French law, said a sourcefamiliar with the matter.

 82. I saw your advert in the paper artrosilium gel nz So the Orioles could shop on the secondary market internationally (Wei-Yin Chen) or trade market (Bud Norris) and elevate their performances, and also enhance the steady growth of Chris Tillman.

 83. Cool site goodluck 🙂 warfarin pt inr monitoring However, speaking on RTRadio on Wednesday morning, the owner of the pub, Gary Payne, acknowledged that it had been a mistake to use the word welfare in the promotion and the event would not go ahead

 84. A packet of envelopes can i bring valium on a plane “Or, at the very least, the sexual advances will be met by a passive response due to confusion, fear, intoxication or youthful inexperience of how to react when being placed in such an unusual, shocking and, no doubt on occasion, frightening position.

 85. I’m not sure glucobay acarbose tablets Wallace tells us she’s “flattered” to be compared to Hasselbeck, who was on the show for almost a decade, but conservative values aside, says, “I don’t know that we have that much in common.”

 86. Have you got a current driving licence? buy zopiclone online paypal The country is in such a dire economic state that thousands of people, unable to find regular work, flock to Lake Chivero in hopes of catching fish, mostly bream, to sell for desperately needed income

 87. Very Good Site benzedrine definition That amount – a mountain of the black fuel that would at one time have kept the best part of a quarter of a million British miners in work – represented only a 2.6% increase in China's seemingly insatiable appetite for coal.

 88. Can I call you back? valium patient uk Demand for a way to hedge currency exposure while investing in Europe helped the WisdomTree Europe Hedged Equity Fund bring in $5.3 billion in new assets over the first two months of the year, the most of any equity fund, according to Lipper.

 89. Lost credit card buy zenegra online In a world preoccupied by geopolitical crises – from Ukraine, Iraq and Gaza to the Ebola outbreak in West Africa – the global economy has taken something of a back seat

 90. Yes, I love it! metagenics kaprex reviews We didn’t have a lot of time to play, so we can’t comment on Asus’ new Zen UI skin that is overlaid on top of Lollipop, but we did check out a few things including the 13-megapixel camera

 91. I’m doing an internship duramax lly injector symptoms “Because the Mediterranean diet is based on food groups that are quite common or easy to find, people around the world could easily adopt this dietary pattern and help protect themselves against heart disease with very little cost,” Georgousopoulou says.

 92. I want to make a withdrawal ranitidine dosage infant gerd It is appointed unto man to die once (because of his sinfulness) but he can be spared from the second death should he repent of his sins, and submit himself to Jesus as Lord of his life.

 93. Incorrect PIN u.s. pharmacies for cialis in leeds “With so many unanswered questions and the problems arisingaround this rollout, it doesn’t make any sense to impose thisone percent mandate tax on the American people,” House MajorityLeader Eric Cantor told reporters on Wednesday.

 94. We’ve got a joint account cialis costo in farmacia acquisto But Mugabe’s critics revile him as cunning and ruthless. They point to his seizure of white-owned commercial farms 13 years ago and now his indigenisation policy to take control of mines and banks for black Zimbabweans.

 95. Have you seen any good films recently? cialis c20ux Adjustments excluded a loss in the prior year related to thesale of the bank’s interest in brokerage Morgan Stanley SmithBarney, as well as the impact of tax benefits and changes in thevalue of Citigroup debts and those of trading partners.

 96. I’m unemployed does coreg cause erectile dysfunction This is a type of cookie which is collected by Adobe Flash media player (it is also called a Local Shared Object) – a piece of software you may already have on your electronic device to help you watch online videos and listen to podcasts.

 97. Get a job ordering viagra generic name brand In an accompanying editorial, neuroscientist Suzana Herculano-Houzel of the Federal University of Rio de Janeiro said scientists have recently taken a heightened interest in the spaces between brain cells, where junk is flushed out.

 98. A book of First Class stamps where to buy propecia in usa I travelled mostly by land, but a warning in the Handbook about immigration police at the train station in Puerto Suarez shaking down tourists for “smuggling dollars”, offering them the option of jail or a fine, persuaded me to fly from La Paz to the other side of the Brazilian border.

 99. I can’t get through at the moment viagra party cz “I call on the Security Council to consider appropriate options, including the adoption of sanctions or the establishment of a panel of experts, to ensure there is no impunity for perpetrators of gross human rights violations.”

 100. I’m self-employed goplex and cialis. Like some of China’s prosecuted outspoken dissidents, Manning and Snowden have both operated with the motivation of “sparking debate,” or inciting change—perhaps even “peaceful democratic change”—in the US.

 101. What’s your number? viagra online in japan Moralez killed herself in 2010 while the case was pending. Prosecutors struck a deal with Rambold in which he admitted to a single rape charge to be dismissed in three years if he successfully completed sex offender treatment.

 102. I’m retired kamagra gdzie kupioc 2013 The initiatives echo efforts elsewhere in Europe to bolsterfunding for SMEs, where a lack of capital is seen as a drag oneconomic recovery. In Britain the government has tried variousinitiatives including its flagship Funding for Lendingprogramme, with mixed results.

 103. Would you like a receipt? leguide cialis viagra * A lawsuit accuses Warner Brothers of stealing thescreenplay of its 2012 movie “Trouble With the Curve” and ofmanufacturing evidence in their defense. In an unusually sharpresponse to a lawsuit filed last week, the studio publiclycalled the accusations of script theft “reckless and false”. ()

 104. I support Manchester United viagra kaufen mit mastercard From the early 60s, through their secret marriage in 1965, and on into the early 1970s, Sara Dylan, nee Noznisky, was her partner Bob’s muse and constant adviser. However, when Dylan’s mystical aspect started to move on from her cosmic new age ideas, their marriage began to flounder. The singer-songwriter has always maintained that Blood on the Tracks’, recorded as the relationship fell apart, was not inspired by this split but by Chekhov’s short stories, yet the melancholic, acoustic love songs on the record remain superbly crafted proof to the contrary.

 105. I love the theatre meladze viagra 2010 Waterhouse said one or both generics could be introduced by2014 or 2015. But he said there is a good chance neither genericwill be ready for launch next year because of difficulty makingthe complicated molecule.

 106. Do you know what extension he’s on? benoquin cream Executives are also wary of FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act, which from next year will compel foreign banks, investment funds and other financial institutions to hand over details to the U.S. Internal Revenue Service about U.S. taxpayers with accounts worth more than $50,000 (32,000 pounds).

 107. Could you ask her to call me? helpin levitra generic levitra 10mg drugstore Westminster bubble residents see his alleged filial betrayal back in 2010 as a defining moment, one way or another. As a former supporter of David’s, I was one of them. At first I was equivocal about this challenge to my preferred candidate; relaxed, even. Then, as the end of the absurdly prolonged contest approached, I became more nervous. By the day of his victory at Labour conference in Manchester that September, I had convinced myself that Ed was a ruthless bastard.

 108. Will I get paid for overtime? opport alprazolam 464927 viagra 724846 levitra 8 Portugal's deputy prime minister, Paulo Portas, who steered the negotiations, told a news conference that the government had failed to convince the visiting officials to ease next year's budget deficit target to 4.5% of gross domestic product, from the 4% currently required.

 109. I work for a publishers amoxicillin trihydrate 250 mg The CEO, responding to opposition to his buyout, had raisedhis offer price this month by a dime to $13.75 a share andtacked on a special dividend of 13 cents per share. Before theoffer was announced in February, shares were trading around $10apiece.

 110. Very interesting tale viagra what it can t do The cell had planned to launch attacks on a hotel in Amman, a border crossing with Israel, the Christian holy site of Mount Nebo and the stretch of the River Jordan where Jesus was baptised, which the Pope planned to visit.

 111. I’m in my first year at university enver levitra medications erection purchase Test yourself. Please go straight to track eight and wait until the opening lines of Roads, when Beth Gibbons sings “Can’t anybody see / We’ve got a war to fight, never found our way”. If you don’t feel profoundly moved, please see a doctor immediately as there is a chance you may be dead.

 112. Where did you go to university? cialis pulmonar JERUSALEM, Aug 2 (Reuters) – In an embarrassment for Israel,Leo Leiderman announced on Friday that he was withdrawing hiscandidacy to become the next governor of its central bank, thesecond nominee to pull out within less than a week.

 113. We’re at university together mix viagra and beer The lawsuit by the Teamsters Local 282 Pension Trust Fund ofLake Success, New York and two individuals, Charles McCurley andLewis Wetstein, concerned alleged conflicts of interest inMoody’s “issuer-pays” model, where debt issuers pay for ratings.

 114. We work together diflucan 300 mg Kelemen, who was in London this week to accept the prestigious Gramophone award for his disc of Bartok violin sonatas and to appear with his wife Katalin Kokas in the Kelemen Quartet at Wigmore Hall on Sunday, credits his late Roma violinist grandfather as an inspirational figure in his life.

 115. What’s the exchange rate for euros? cialis and a ciegas Your flag will not be visible to anyone but moderators. Please select the reason you are flagging this content: spam, trolling or just inappropriate. Then write us a short note explaining why you flagged it that way.

 116. How many more years do you have to go? does differin gel work for wrinkles President Obama, who will address the opening of the General Assembly on Tuesday, and new Iranian President Hasan Rouhani, who is also in New York, have exchanged letters in the midst of a long-running dispute over Iran’s nuclear policy.

 117. Can I call you back? escitalopram oxalate tablets 5mg The Giants, not exactly a juggernaut, will be in Carolina taking on the Panthers, trying to avoid an 0-3 start. Will Giants-Panthers or the Rivera/Pettitte farewell vs Frisco get a higher rating in New York?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.